پروفایل

شرکت چند منظوره رنگین الماس آریان خراسان

خدماتی پشتیبانی ادارات و تآمین نیروی انسانی
خدماتی بازرگانی
صادرات و واردات 
تاسیسات و جوشکار استیل و..
چرستار
کارگر ساده
 کارگز تخصصی نظافت منازل
آشپزی
فضای سبز 

 |